Телефонни кабини

Език

Телефонни кабини таксуване

Кратко описание на произвежданото от СД УНИТЕЛ – Банишки и Сие оборудване за изграждане на телефонни кабини Smart Call за разговори както през VoIP, така и през PSTN с модулност 4.

Блокова и функционална схема за изграждане на обект с телефонни кабини Smart Call за разговори както през VoIP, така и през PSTN:

Апаратната част на оборудването включва:

 • модул индикация (Display Unit) Smart Call – на база LCD 2×16 (2 реда / 16 символа на ред), кирилица или латиница – по един брой в кабина, общо 4 броя за система от 4 кабини;
 • разпределителен модул (Distribution Unit) Smart Call – 1 брой за система;

smart-call-5

 • Ethernet HUB – 1 брой за система;
 • телефонни апарати, напр. EUROLINE-805 - по един брой в кабина, общо 4 броя за система от 4 кабини;
 • аналогов телефонен адаптер (от типа MICRONET, CISCO ATA, Linksys и др.) – 1/2 броя за система (зависи от броя кабини). Всеки адаптер изисква отделен IP адрес.

Програмния продукт Smart Call поддържа до:

 • 8 броя кабини;
 • практически неограничен брой префикси (кодове за достъп) до 34 тарифни зони и 180 префикса (до 9 цифри);
 • практически неограничен брой касиери (операторите, които обслужват кабините, да не себърка с “Телеком оператори!), като всеки касиер се отчита отделно;
 • позволява дистанционно наблюдение на кабините през ИНТЕРНЕТ;
 • поддържа гъвкава ситема за отчитане на разговорите – в зависимост от силен/слаб трафик, делници/празници, отстъпки;
 • не изисква постоянна връзка през ИНТЕРНЕТ, за да се тарифират разговорите;
 • гарантира 100% идентичност на отчетените стойности на разговорите от индикациите в кабините с реалните стойности (което гарантира безпроблемна работа на касиерите при разплащанията с клиентите и собствениците на кабините).

Допълнителни функции:

 • Дистанционно конфигуриране параметрите за таксуване и четене на статистически данни;
 • Блокиране на неописаните направления в таблицата за таксуване;
 • Изписването на В-номер в детайлизираната справка съдържа всички цифри;
 • Възможност за въвеждане на нулева цена за определени направления;
 • Отделно (независимо) маркиране на разговорите, проведени от една кабина;
 • “Бързи клавиши” за работа с менютата.

Пример за клиентски дисплей.