Диспечерски уредби

Език

Диспечерските уредби / концентраторите за гласови връзки са особен клас абонатни крайни телефонни устройства, предназначението на които е съсредоточаване на телефонни линии в един апарат (едно устройство), приемащо телефонни разговори от основна или резервна избираема линия.

Използва се за осигуряване на комуникациите на дежурно длъжностно лице, което може да избира отсрещен абонат по основни или резервни линии и канали.

Състав на изделието:

Диспечерските уредби / концентраторите за гласови връзки се състоят от два блока:

 • пулт за управление (ПУ)
 • интерфейсен изпълнителен (комутационен) блок (ИБ),
 • аналогов телефонен апарат (включен към пулта за управление)
 • микрофон с РТТ (Push To Talk)

В интерфейсния блок (ИБ) се поместват интерфейсните, управляващите и захранващите модули и реглетите за свързване към АТЦ или мултиплексни устройства със стандартни интерфейси. Използваните кабели за връзка са стандартни медни кабели.

Реглетите съдържат защитни устройства срещу свръхнапрежения, които могат да се индуктират по свързващите кабели. Интерфейсният блок (ИБ) има светодиодна индикация за наличие на захранващи напрежения и възможност за включване на магнетофон за запис на провежданите разговори (двупроводно).

Пултът за управление (ПУ) се свързва към интефейсния блок с медни кабели с максимална дължина 15м (RS232C) до 100м (RS485). Към него са свързани аналоговият телефонен апарат, микрофона с РТТ и слушалки. Нивото на звука на високоговорителя се регулира с потенциометър (опционално с виртуален плъзгач – при сензорен дисплей).

Начин на превлючване към линиите: с бутони или с използване на сензорен дисплей, активиращ се с докосване (Touch Screen Display).

Основни функционални клавиши: конферентна връзка, двустранна връзка и задържане на линията (HOLD).

Интерфейсен блок: кутия с модули (комплекти) за превключване към различните гласови връзки.

Интерфейс между ПУ и ИБ: RS232 / RS485, предаващ команди и сигнал PTT по цифровия интерфейс в посока пулт-интерфейсно устройство и команди в обратна посока.

Видове: диспечерски уредби / концентратори за гласови връзки:Възможни са произволни комбинации от различните интерфейсни модули. Конструктивно са групирани в модули до 32 разговорни канала.

Интерфейси:Аналогови канали: 4-проводни с Е&M ( вкл. радио/телефон).

Функции:

 • Приемане на повиквания (звукова и светлинна индикация) от всички линии.
 • Провеждане на разговори с избрани линии.
 • Изпращане на повиквания към избрани линии.
 • Високоговорящи разговори (полудуплекс) с използване на микрофон с РРТ (Push To Talk).
 • Възможност за включване на допълнителни слушалки с микрофон.Светлинна и звукова индикация на повикването и за конферентна връзка с абонати по избор или с всички едновременно.Влияние между каналите: ? – 75 dB.
 • Конферентна връзка с абонати по избор (неограничен брой абонати).
 • Индивидуален избор на линия по всяко направление (основен канал/резервен канал).
 • Електрозахранване: 220 +10/-20V променливо напрежение, 50 Hz. Опционално – DC 48 V.

Основни параметри:

 • Изходна звукова мощност – не по-малка от 500 mW с възможност за регулиране
 • Входен/изходен импеданс Zвх/изх = 600Ohm симетричeн
 • Вход FXS – 48V, минимален ток 16mA, 3k
 • Повиквателно напрежение в режим местна батерия – 60V, 25 Hz
 • Вход FXO – праг на задействане при повикване – 70Veff, 25 или 50Hz
 • Три положения на приемане на каналите – основна линия, резервна линия и неутрално положение
 • Интерфейс към VCCS – 2 проводен аналогов (към платка RIDO от VCCS)
 • Интерфейс към записващо устройство за обективен контрол – 2 проводен аналогов
 • Устройството ККГВ да се състои от два блока: пулт за управление (ПУ) и интерфейсен изпълнителен (комутационен) блок (ИБ)

Параметри на околната среда:

 • Работна температура: от +5 до +40 С
 • Температура на съхранение: – 25 до 70 С
 • Влажност: от 10 до 95% без конденз.