LED дисплеи

Език

СД УНИТЕЛ-Банишки и Сие е производител на LED (светодиодни) Информационни Цифрови Дисплеи (ИЦД) за валутни курсове, лихвени проценти и друга банкова информация, LED дисплей тип “бягаща лента”, LED часовник-термометри, както и LED дисплеи по задание на клиента.

Информационните цифрови LED дисплеи се изработват от стъкло и алуминиеви профили с висококачествено полимерно покритие, което гарантира много добър външен вид и устойчивост на стареене.

led-2 led-3

Цветът на LED дисплеите е по изискване на Възложителя, съгласно цветова гама по RAL, а самите LED индикатори могат да бъдат зелени, червени, оранжеви, сини, бели, според желанието на клиента.

Механичната конструкция и модулното схемно решение позволяват да бъдат изработвани LED дисплеи с варианти от 2 до 18 реда и от 1 до 4 колони, както и смесен тип (напр. 4 реда в 2 колони + 5 реда в три колони).

Схемното решение за управление на светодиодните (LED) индикатори, както и използуването на LED индикатори с висока яркост на светене, осигурява много ниска консумация на енергия, при отлична видимост. След като бъде заредена, информацията се съхранява в енергонезависима памет, като при отпадане на мрежовото електрозахранване времето за съхранение е над 30 денонощия.

За зареждане и настройка на визуализираната информация може да бъде използван персонален компютър (IBM PC съвместим) и/или GSM/GPRS безжични модули.

Приложното програмно обезпечаване за въвеждане на информацията е включено в цената и работи в среда WINDOWS 95/98/2000/XP/Vista/Windows7. Въвеждането на информацията към LED дисплеите може да бъде както от самостоятелен компютър, така и през локална мрежа (ако има изградена такава в съответния обект). Допълнителна възможност на приложното програмно обезпечаване е и автоматизирано (централизирано) въвеждане чрез e-mail на тази информация като файл от MS EXCEL или друга таблична форма. При това е възможно за различните региони (напр. курортни комплекси) да бъдат индицирани различни валутни курсове и/или лихви по депозити.

За изобразяване на изискуемите при валутните котировки брой разряди LED дисплеите са реализирани с 6 разрядни полета за всяка валута (или лихвени проценти), като положението на десетичната точка се управлява от приложното програмно обезпечаване. Това дава възможност да се индицират числа с формат от 0.00001 до 999999. , което покрива практически всякакви възможни котировки. Допълнителна опция е възможността да се програмира времето за работа (включено / изключено) за всеки ден от седмицата.

Гаранционният срок за дисплеите е 12 месеца (базов вариант) до 36 месеца (при допълнителен договор сключен с клиента), считано от от датата на въвеждане в експлоатация.