Телефонни ауто-дайлъри

Език

Телефонни ауто-дайлъри

Телефонният дайлър SmartRouteFlex™ е високо технологично изделие и е предназначен да оптимизира и опрости използването на предлаганата от алтернативните телефонни оператори гласова услуга – телефониране чрез ИНТЕРНЕТ (VoIP). Преконфигуриране и настройка локално или отдалечено, чрез персонален компютър или Център за управление и настройка.

auto-dialler-1

Телефонният дайлър SmartRouteFlex™ е идеално решение за телефонните оператори, които имат преобладаващ процент крайни потребители с една до няколко телефонни линии, давайки им възможност оперативно и ефективно да реагират на изискванията на пазара.

Възможна е преработка по заявка от оператора (OEM функции).

Възможности

 • Разширени възможности за рутиране.
 • Поддържа до 10 (десет) операторски входни точки.
 • Едностъпално (с CLIP) и многостъпално (с PIN) установяване на връзка.
 • Възприема Сall progress tones.
 • Възприема тонално / импулсно номеронабиране от страна на телефона (DTMF и Pulse dialing).
 • Поддържа тонално / импулсно номеронабиране (DTMF и Pulse dialing) към (PSTN) – публичната телефонна мрежа.
 • Преобразува тонално в импулсно номеронабиране и обратно.
 • Програмиране чрез MS Windows 95/98/2000/XP/Vista/W7 базиран User Friendly потребителски софтуер. Възможно е програмиране директно чрез RS-232C интерфейс, както и дистанционно по телефонната линия чрез модем.
 • Поддържа се функция Call Home за програмиране чрез Център за управление и настройка (optional).
 • Вграден кварцов часовник / календар с литиева батерия, който позволява да се въвеждат гъвкави схеми за таксуване (опция) към абоната, както почасово, така и за дните от седмицата.
 • Разширени възможности за двупосочна комуникация с оборудването на оператора (Operator’s Gate/s) при установяване на връзката.
 • Поддръжка едновременно на различни схеми за комуникация с оборудването на оператора (Operator’s Gate/s) в зависимост от входната точка.
 • Поддържа се статистика за проведените разговари през различните оператори, неуспешните пренасочвания, както и периодите, когато устройствата са били изключени от мрежата.
 • Достъпът до режим програмиране е защитен с парола.
 • Енергонезависима памет.
 • Генерира 16kHz импулси (12 kHz optional) за извършване на таксуване към абоната, подходящо за хотели и кабини за услуги. Поддържат се лесно конфигурируеми таблици за таксуване с различни опции – в зависимост от времетраене, ден от седмицата, начало на таксуването и т.н. (опция).

Телефонният дайлър SmartRoute™ е идеално решение за:

 • SOHO сегмента;
 • Хотели, мотели и кабини за услуги;
 • Потребители, за които използването на карти за предплатени услуги е неудобно.

Технически характеристики

 • захранващо напрежение на телефона на абоната (букса PHONE): 22-24VDC@30mA;
 • променливотоково входно съпротивление посока абонатна линия (букса LINE): – 600OHm@1kHz;
 • постояннотоково входно съпротивление посока абонатна линия (букса LINE): 300 OHm @30mА;
 • входно съпротивление за повиквателно напрежение посока абонатна линия (букса LINE ): >10 к OHm@25Hz;
 • максимално остатъчно напрежение между букси LINE-PHONE : 2,7V@60mA (в режим разговор);
 • максимално затихване LINE-PHONE : 2dB@1kHz (в режим разговор);
 • приемане на импулсна номеронабирателна серия в съотношение ток/без ток: 60/40, 10Hz, ±15%, @ (16-60)mA;
 • генериране на импулсна номеронабирателна серия в съотношение ток/без ток: 60/40, 10Hz, ±2.5%, @(16-60)mA;
 • приемане на тонална (DTMF) номеронабирателна серия (букса PHONE) в съотношение тон/пауза (min.): 45msec/45msec@ +1dB до -26dB, сплит ниска/висока група ±6dB;
 • генериране на тонална (DTMF) номеронабирателна серия (букса LINE) в съотношение тон / пауза: 45msec / 45msec до 200msec / 200msec@-6dB / -8dB ниска / висока група съответно;
 • чувствителност при приемане на Call Progress Tones (букса LINE): min 15dB@425Hz ±5%;
 • чувствителност при приемане на DTMF (букса LINE): min 25dB@ сплит ниска/висока група ± 6dB;
 • генериране на таксови импулси ( опционално) с честота 16kHz (12 kHz ) ±5%, продължителност на импулса 100msec ±5%, максимален брой импулси – 5 imp/sec, напрежение 1Vrms/120ома.
 • консумация от захранващия източник: 70mA/15mA в активен / неактивен режим съответно.

Размери :

 • SmartRouteFlex™ – MP feature: 130 x 85 x 30mm.
 • SmartRouteFlex™ : 100 x 60 x 25mm.
 • Захранващ адаптор: 50 x 45 x 40mm.

Съединители :

 • Line: RJ11-6/2.
 • Phone/Serial Port: RJ11-6/6.
 • Serial Port: RJ11-4/4 (SmartRouteFlex™ – MP feature)
 • Power: DC Jack 3.5 mm.

Захранване от АС 220V/50Hz :

 • AC/DC адаптер 24 VDC с термична защита, CE маркировка.