Smart Gate

Език

GSM терминал

Описание

GSM терминалът е завършено изделие, служещо за включване на стандартен телефонен апарат или селищен порт на телефонна централа към GSM мрежата. Това позволява да се реализират значителни икономии при телефониране към GSM абонати, тъй като цените на разговорите от GSM абонат към GSM абонат са значително по-ниски от цените на разговорите от абонат на стационарен (PSTN) телефон към GSM абонат.

При подходящи абонаментни планове, каквито се предлагат от GSM операторите, е възможно да се осъществяват разговори между два и/или повече офиси при практически нулева цена на тези разговори. Разбира се, тези абонаментни планове са предплатени, но разговорите за тази цена са в повечето случаи практически неограничени.

Smart_Gate

Конфигурации

 • GSM терминал с телефонен (FXS) порт;
 • GSM терминал с телефонен (FXS) и RS-232 сериен порт за данни;
 • GSM терминал с телефонен (FXS) и USB порт за данни;
 • GSM терминал с телефонен (FXS) порт, порт за входяща телефонна линия (PSTN), и RS-232 сериен порт за данни;
 • GSM терминал с FXS порт, порт за входяща телефонна линия, и USB порт за данни;
 • GSM терминал с телефонен (FXS) порт с възможност за предаване и на аналогов FAX/G3, порт за входяща телефонна линия (PSTN),
 • Захранва се от външен AC/DC адаптер за 220V. Има стандартен SMA извод за антена. Индикацията е светодиодна и дава информация за включено захранване, сила на радиосигнала, състояние на телефония порт и порта за предаване на данни.

Основни характеристики на телефонния (FXS) порт

 • постояннотоково захранване на линията: 48Vdc;
 • характеристичен импеданс: 220 Ohm+820 Ohm//115nF;
 • ток в шлейфен режим: 36мА;
 • повиквателния сигнал: 60V, 25Hz, 1sec-повикване (On) / 4s пауза (Off);
 • клип по абонатната линия: FSK (ITU-T V.23);
 • входящо номеронабиране: импулсно и/или тонално (DTMF);
 • регулируеми времена за начало и край на избирането;
 • регулируеми нива на аудиотракта посока приемане/предаване;
 • начало на разговор: обръщане на поляритета или импулси 16kHz, (12 kHz опционално).

Основни характеристики на GSM порта

 • трибандов (900/1800/1900 MHz) GSM/GPRS модул;
 • поддръжка на 1.8/3V SIM карти;
 • поддръжка на HR, FR, EFR аудио кодеци и ехо подтискане;
 • външна антена.
 • Захранване: външен адаптор AC-DC 220V/9V, 1.3A (пикова мощност).

Функционалност

GSM терминалът се доставя напълно функционален, и за да се ползва не е необходимо да се извършват допълнителни настройки (видовете настройки и фабричните им стойности са подробно описани в наръчника). В случай, че е необходимо да бъдат променени, това може да стане по един от двата начина:

Промяна на настройките чрез телефонен апарат, работещ в тонален режим, включен в телефонния порт. По този начин могат да бъдат променени всички настройки поотделно, както и да бъдат заредени фабричните стойности.
Промяна на настройките дистанционно чрез SMS. По този начин могат да бъдат променени само част от настройките, които не засягат основната функционалност. Всяка дистанционна промяна в настройката на GSM терминала може да се препраща на определен телефонен номер от мобилната мрежа като SMS.
Командите и алгоритъма за промяна на настройките и по двата начина е един и същ. Може да се укаже телефонен номер от мобилната мрежа, на който да се препращат всички текстови SMS-и, адресирани до GSM терминала.

Чрез SMS може да се изиска получаването на HELP, които да се ползва при настройката както чрез телефонен апарат, така и дистанционно.

Чрез SMS може да се изиска копие на текущите настройки.

Чрез SMS може да се изиска информация за самия GSM терминал и параметри като ниво на сигнала, мобилен оператор към който е включен и др.